1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák  által nyújtott magánszálláshely szolgáltatás lefoglalásának, a létrejött foglalások kezelésének szabályait, valamint a Szolgáltató és a vendégek közötti jogviszony egyéb kérdéseit.
A www.kemenceshaz.hu internetes weboldalt (továbbiakban weboldal)  üzemelteti. A weboldal lehetővé teszi, hogy a Megrendelők az interneten foglalhassanak szálláshelyet a Szolgáltatónál.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 • Szolgáltató/Adatkezelő: Zöldi Péter (Székhely: 1121 Budapest, Kakukk út 19., Telephely: 3325 Noszvaj, Árpád utca 19.; Adószám: 59914314-1-43; )
 • Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett magánszálláshelyen szálláshely-szolgáltatás nyújtása.
 • Vendég: az a természetes személy, aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes foglalást ad le a Szolgáltató részére a 3. pontban leírtak alapján.
 • Foglalás: a Vendég részéről a Szolgáltató általános szolgáltatási ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint. A Vendég által a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó foglalás alapján érvényesen létrejövő, a foglalási díj Szolgáltatóhoz történő beérkezésével hatályba lépő határozott idejű szerződéses jogviszony. Ennek tárgya a lefoglalt szálláshely a Vendég részére történő biztosítása.

3. A FOGLALÁS MENETE

3.1. A foglalás történhet:

 • elektronikus úton, a www.kemenceshaz.hu weboldalon keresztül,
 • a Szolgáltatónál telefonon: +36 20 315 0189
 • e-mailben: kemencesvendeghaz@gmail.com

3.2. Vendég a weboldalon található foglalási felület kitöltésével és elküldésével kijelenti, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Vendég a foglalási felület kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vendég személyes vagy céges adatait – csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítésének céljából – nyilvántartsa és kezelje.

Az „Elküld” gomb megnyomásával a Vendég ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

3.3. A foglalás minimális tartalma:

 • a foglalni kívánt apartman és időszak
 • Vendég neve, e-mail címe, telefonszáma és postacíme (irányítószám, településnév, közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése)
 • fizetési mód megjelölése
 • Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó foglalás tekinthető érvényes foglalásnak.

3.4. A foglalás visszaigazolása

A foglalás elküldését követően a Vendég az általa megadott e-mail címre elektronikus visszaigazolást kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza:

 • a foglalni kívánt apartman nevét és az időszakot,
 • a választott fizetési módot és a fizetendő összeget,
 • Vendég adatait (név, cím)
 • a számlázási adatokat, amennyiben eltérnek a Vendég adataitól
 • átutalásos fizetési mód esetén a Szolgáltató bankszámlaszámát és a foglalás azonosítóját.
 • Vendég köteles a foglalás visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni a weboldal alsó részén szereplő elérhetőségek egyikén.

Amennyiben a Vendég késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Szolgáltató nem felel az eltérésből adódó hibákért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megadott e-mail címmel kapcsolatos esetleges változások miatt a Vendégnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben:

 • a változásról a Vendég a Szolgáltatót nem tájékoztatta,
 • a tájékoztatás nem megfelelő időben vagy tartalommal történt.

3.5. A foglalás interneten kötött, nem aláírt szerződésnek minősül, mely a foglalással és a visszaigazolással érvényesen létrejön.

A szerződés nyelve a magyar, a benne szereplő árak forintban értendők, alanyi adómentesek. A szerződés akkor lép hatályba, ha a visszaigazolásban szereplő fizetendő összeg beazonosítható módon jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján, vagy a Szolgáltató, illetve képviselője részére készpénzben megfizetésre kerül. Amennyiben a Szolgáltató bankszámlájára nem beazonosítható befizetés érkezik, és a befizető nem jelentkezik a Szolgáltatónál: átutalásos fizetési mód esetén 30 nap után visszautalásra kerül a befizetett összeg.

3.6. Vendég a megrendelői jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, valamint a Vendég által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a foglalással összefüggésben: a foglalás időpontját követő második naptári év utolsó napjáig, illetve a jogszabályok által előírt ideig kezeli, adatbázisban tárolja, nyilvántartja a Vendég kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában,
 2. Szolgáltató a Vendég egyes személyes adatait (név, cím, foglalt apartman, időszak, fizetési mód) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Szolgáltató, mint adatkezelő, illetve a Szolgáltató utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák;
 3. Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése után új ajánlattal megkeresse

4. FIZETÉSI MÓDOK

4.1. A weboldalon keresztül történő foglalás esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek: átutalás folyószámláról.
4.2. Személyesen történő megrendelés esetén készpénzzel lehet fizetni a Szolgáltató által üzemeltetett magánszálláshelyen,
4.3. A Szolgáltató a foglaláskor megadott számlázási adatokra állítja ki számlát.

5. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

A Szolgáltató a Vendéggel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.
A reklamációt az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni a Szolgáltató felé:

a) telefonon: +36 20 315 0189
b) e-mailben: kemencesvendeghaz@gmail.com

A Szolgáltatónál bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint a Vendég tájékoztatást kap.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Jelen ÁSZF 2020. július 16. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

Az ÁSZF Vendéggel való megismertetéséről a Szolgáltató weboldal útján gondoskodik.
Szolgáltató fenntartja a jogot a foglalási feltételek módosítására. A Szolgáltató a módosított foglalási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a weboldalon. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) a Vendég a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja.

6.2. A személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Kiadó Adatkezelési Tájékoztatója rögzíti, ami a www.kemeceshaz.hu weboldal Adatvédelem menüpontja alatt érhető el.